เป็นเด็กTCAS66 ต้องเริ่มเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังไงดี?

       สำหรับน้องที่กำลังสับสนว่าเราควรจะเริ่มต้นวางแผนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไร พี่มีวิธีง่ายๆที่จะช่วยชี้แนวทาง และวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาให้น้องๆ ดังนี้

    1. เริ่มจากการค้นหาตัวเอง

น้องจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองนั้น ชอบอะไร ถนัดอะไร และสนใจอะไรเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้เลือกศึกษาคณะ/สาขา ที่ตนเองสนใจ

    1. การหาข้อมูลคณะที่น่าสนใจ

เมื่อน้องรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไร สนใจที่จะเข้าคณะ/สาขาไหน น้องจะต้องศึกษาข้อมูลของคณะนั้นอย่างละเอียด เพื่อที่จะได้รู้ว่านี่คือคณะที่เราต้องการจะเข้าไปศึกษาต่อจริงๆ หรือเปล่า น้องจะต้องศึกษาว่าคณะ/สาขา ที่ต้องการจะสอบเข้านั้นต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง และน้องมีคุณสมบัติตามที่ทางมหาลัยต้องการหรือไม่

    1. ศึกษาวิธีการสอบคัดเลือก

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย คือการสอบคัดเลือกในแต่ละปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง น้องๆ จึงต้องศึกษาหาข้อมูลว่าปีที่น้องจะทำการสอบคัดเลือกนั้นมีวิธีการสอบคัดเลือกอย่างไร ใช้คะแนนอะไรบ้าง

    1. การสอบถามพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ที่จบจากคณะ หรือสายอาชีพนั้นๆ

ถ้าน้องๆ ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ที่จบจากคณะ/สาขา หรือสายอาชีพนั้น ๆ ที่น้องสนใจ จะทำให้น้องรู้จักคณะมากขึ้น จะได้รู้ว่าการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร ความรู้สึกของคนที่เรียนนั้นรู้สึกอย่างไร ได้อะไรจากคณะ/มหาวิทยาลัย ที่จบการศึกษามา สิ่งเหล่านี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยตัดสินใจศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย/คณะ ที่น้องๆสนใจได้อีกด้วย

       และนี่ก็คือวิธีการง่ายๆ สำหรับน้องที่ไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนหรือเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าน้องค้นหาตัวเองได้แล้ว จงมุ่งมั่น และเลือกคณะ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *