กายภาพบำบัด

ค่ายเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด

ค่ายเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด

วันที่จัดโครงการ วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-16.00 น. สถานที่ Rhythm of arts creative space