ค่ายคบเด็กสร้างบ้าน ม.ต้น

ค่ายคบเด็กสร้างบ้าน

คบเด็กสร้างบ้าน

วันที่จัดโครงการ 23 ตุลาคม 2565 10.00-16.00 Location: Rhythm of arts creative space

Available Date

23/10/2022

วันอาทิตย์

 

10.00 - 16:00
ON-SITE
Date: