ค่ายวิศวะและสถาปัตย์ (ม.ต้น) 19-20/11/65

ค่ายจับคู่สร้าง วิศวะและสถาปัตย์ ม.ต้น

Course Overview

ค่ายจับคู่สร้าง สำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เหมาะกับน้องๆที่กำลังค้นหาตนเองว่าตนเองเหมาะและชอบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์มากกว่ากัน น้องๆสามารถจับคู่ค่ายเด็กวิศวะและค่ายคบเด็กสร้างบ้าน ได้เลย
 
Rhythm of arts creative learning centre
เปิดค่ายรูปแบบใหม่เป็นมหกรรมจับคู่สร้าง สำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่มีความสนใจอยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ให้น้องๆได้ลงมือทำสร้างสรรค์คิดริเริ่มและแก้ปัญหาผ่านมุมมองคุณของนักสร้าง โดยได้เรียนรู้ลงมือทำและปฎิบัติจริงน้องๆ 
สามารถจับคู่คณะทั้งสองคณะที่ตนเองสนใจในมหกรรมนี้ได้เลย

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าร่วม ทดลองลงมือปฎิบัติด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีการแนะแนวเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน
  • เรียนรู้ผ่าน Case Study
  • พูดคุยและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
  • น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร (E Certificate) เพื่อให้น้องๆสามารถใส่พอร์ตเพื่อยื่นมหาลัยได้

  วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10:00-16:00 น.

สถานที่ :  Rhythm of arts creative learning centre

วันที่จัดโครงการ

ค่ายคบเด็กสร้างบ้าน วันที่  19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00-16:00 น.

ค่ายเด็กวิศวะ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00-16:00 น.

สถานที่ Rhythm of arts creative learning centre (MRT สุทธิสาร ซอยอินทามาระ26/2)

หมายเหตุ

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม มหกรรมจับคู่สร้าง เพียง 3,500 บาทเท่านั้น หรือสาขาละ 1,990 บาท

  • ขอให้น้องๆใส่ชุดที่ขยับได้สะดวกมาเข้าค่าย
  • น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับใบประกาศนียบัตร
  • ขอให้น้องๆตรวจ ATK มาก่อนเข้าร่วมค่าย 

Available Date

วันที่

19-20 พฤศจิกายน 2022

วันเสาร์ – อาทิตย์

เวลา

10:00 – 16:00 น.

สถานที่

ON-SITE

Date: