ติว ติด ตรง ตอน ACT NOW

ละเอียดโครงการ ติว ติด ตรง
ตอน ACT NOW

ชวนน้องๆ ม.4-ม.6 ที่ใฝ่ฝันอยากเรียนด้านการแสดง และเตรียมจะสอบเข้าเป็นนักเรียนการแสดง ในมหาลัยชั้นนำ โครงการ ติว ติด ตรง เปิดโอกาสทางด้านการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์การสอบ และติวสอบตรงมากกว่า 7ปี ทางสถาบันจึงจัดโครงการเพื่อปูพื้นฐานทางการแสดง และเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเข้า

เป้าหมายของโครงการ
1.เตรียมความพร้อมด้านการแสดง ปูพื้นฐาน หรือพัฒนา skill ที่ใช้ในการแสดง
2.สร้างพื้นที่ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างสถานการณ์เรียนรู้ อาทิเช่น การฝึก Monologue /การสร้าง show case ของตนเอว
3.โครงการนี้นอกจากจะได้เรียนพื้นฐานการแสดงแล้ว ยังได้ลองสร้างshow case การแสดงของตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีผลงานใส่พอร์ต
4.เรียนรู้ทฤษฏีการแสดง ประวัติละครเวที แนวละคร
5.เรียนรู้การวิเคราะห์บทละคร ว่าควรไปยังทิศทางไหน
6.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วันจัดกิจกรรม
16/17 มีนาคม 2567 (2 วันค่ายไป-กลับ)
เวลา 14:00-17:00น.
สถานที่ Rhythm of arts creative space

วางหลักสูตรการเรียนการสอนโดย
ประภัสสร กาญจนสูตร (คุณเตยยี่) ศิลปินนักเขียนชื่อดัง จบจากศิลปกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เอกกำกับการแสดง
ผู้จัดงาน Event ละคร เวที อาทิเช่น งานที่เอ็มควอเธียร์ เอ็มซเฟียร์ และงานละครเวทีหลากหลาย

ทำความรู้จักกับเจ้าของสถาบัน
https://www.youtube.com/watch?v=sIh311AeZQY&themeRefresh=1

ร่วมกับ คุณณัฐวดี กาญจนสูตร ผู้คิดค้นละครเวทีเพื่อคนตาบอด (Blind theatre) คนแรกของโลก จบเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

-ผลิตละครเวทีสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
-นักกิจกรรมเพื่อสังคม
https://www.facebook.com/theblindstheatrethailand/photos/a.557353364384053/598496656936390/?type=3

https://www.posttoday.com/politics/298132

หมายเหตุ
-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
2,990 บาท (ค่ายไป-กลับ)
-รับไม่เกิน 25 คนเท่านั้น เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน)