A SOUL IN A SONG

A SOUL IN A SONG

คลาสสอนการแสดงที่แซ่บ และลุกเป็นไฟที่สุด เพราะใครไม่วี่ ซิลวี่ มาเอง!

จะมาสอนทุกเม็ดในการเล่าเรื่องผ่านการร้องเพลง

บอกไว้ก่อนว่า ร้องเพลงไม่เพราะห้ามเครียด ขอแค่ใจรักพอ เพราะคลาสนี้เป็นคลาสที่จัดมาเพื่อสอนการตีความ การเล่าเรื่อง อินเนอร์ในการถ่ายทอดอารมณ์ แบบถึงใจ ใครมีใจรักอยากเรียนกับพี่ซิลวี่มาด่วน

Date: