DEK CIVIL

DEK CIVIL ค่ายเด็กโยธา

civil engineer1

DEK CIVIL
ค่ายเด็กโยธา

รายละเอียดค่าย “เด็กโยธา”

Rhythm of arts (Experiential learning centre ) ชวนน้องๆอายุ 14-19 ปี
ที่สนใจอยากเรียน วิศวะฯ โยธา โดยโครงการนี้น้องๆจะได้เรียนโดยตรงกับวิศวกร

เป้าหมายของค่าย
1.เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
2.เตรียมตัวสอบเข้าอย่างไร
3.ทดลองทำข้อสอบความถนัดทางด้านวิศวะฯ
4.จบวิศวะฯ โยธาทำงานอะไร สายไหนด้านบ้าง
5.ได้ทดลอง เรียนรู้ ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
เช่น ลองเรียนผ่านอุปกรณ์ จำลองสถานการณ์ก่อสร้าง มีการเรียนรู้การวิเคราะห์ วัสดุ เช็คราคา หล่อเสา เป็นต้น
6.น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้เพื่อนที่สนใจในสายเดียวกัน
7.น้องๆผู้เรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร+รูปถ่าย ในโครงการเรียน
8.สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ตัวว่าชอบวิศวกรฯ สาขานี้ไหม ค่ายนี้จะตอบโจทย์
9.สำหรับน้องๆที่มั่นใจอยากไปต่อในสายวิศวกร โยธา ก็จะได้รู้ลึกมากยิ่งขึ้น

วันจัดกิจกรรม
31 มีนาคม 2567
เวลา 10:00-16:00 (ค่ายไป-กลับ)
สถานที่ Rhythm of arts creative space (MRT สุทธิสาร ซ.อินทามระ 26/2)

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่ายเพียง 1,995 บาท
ขอให้น้องๆที่เข้าร่วมค่ายใส่ชุดที่ขยับได้สะดวก