DRAMA PROJECT

drama project

DRAMA PROJECT
ค่ายติวสอบตรงเข้าการแสดง

สานฝันน้องๆที่มีใจอยากเรียนด้านการแสดง การละคร ละครเวที ภาพยนตร์ ได้ทดลองสร้างสรรค์ PRODUCTION ละครเวที
ภาพยนตร์สั้นของตัวเอง เรียนทฤษฏีทางการแสดง และกระบวนการการสร้างภาพยนตร์

หลักสูตรของค่าย DRAMA PROJECT
1.วางแผนและเรียนรู้ ทฤษฎีทางการแสดง
2.เรียนการแสดง (Acting class lesson)
3.ประเภทของละครเวที
4.ประเภทของภาพยนตร์
5.การสร้างงานProduction
6.น้องๆผู้เรียนจะได้ทดลองทำ Showcase และการแสดงจริงของตนเอง
7.ทดลองทำ Solo performance
8.น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับใบประกาศนียบัตร
9.ได้ผลงานที่สามารถใส่ Portfolio และยื่นมหาลัยได้

วันที่จัดค่าย 7/14/21/28 พฤษภาคม 2566
เวลา 10.00 – 12.00 น.
สถานที่ Rhythm of arts creative space ( MRT สุทธิสาร ซ.อินทามระ26/2)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ
5,550 บาท น้องๆที่เข้าร่วมค่ายใส่ชุดที่ขยับได้สะดวกมาเรียน
จำนวนรับ ไม่เกิน 20 คน เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน

Date: