Robotic Summer camp

145686_0 ใหม่

Robotic Summer Camp Study 

Course Overview

คอร์สเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ การันตีความโด่งดัง และเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหุ่ยยนต์ติดอันดับโลก สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับการออกแบบควบคุมโปรแกรมมิ่งหุ่นยนต์ 

น้องๆที่สนใจจะได้เรียนและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อการเตรียมความพร้อม และเรียนรู้สิ่งจำเป็นก่อนการพบสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้ฝึกภาษาอังกฤษ และทดลองดำเนินชีวิตด้วยตนเอง(Life Skill) ที่เราจะได้มาเปิดโลกกว้าง พร้อมกับการเรียนรู้

วิทยากรดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ จากสถาบันชั้นนำ พร้อมเนื้อหาการเรียนรู้ และภาคปฏิบัติอัดแน่น

น้องๆ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมตัว และเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ การป้อนคำสั่ง และเรียนรู้เรื่องโปรแกรมมิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้ ทดลอง สร้างโครงการจริง นอกจากนี่ยังมีพาร์ทที่ช่วยให้น้องๆ เกิดการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ให้มีความพร้อมทันโลกยุคใหม่ 

นอกจากเนื้อหาการเรียนเชิงวิชาการ น้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในต่างแดน เปิดโลกกว้าง เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการใช้ชีวิต ที่แทรกอยู่ในเนื้อหาบทเรียน จะได้ค้นพบว่าตัวเองมีชอบ และสามารถประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนคณะนี้หรือไม่เพราะหลักสูตรของการเรียนเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ตัวเองไปในตัว

นอกจากนี้น้องๆยังได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมและ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจในประเทศสิงคโปร์ อาทิ โครงการ Newater การผลิตน้ำสะอาด, Science Museum ที่จะทำให้ทุกคนได้ทึ่งกับปรากฏการที่ยากอธิบาย แต่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ ได้ทั้งศึกษาและเวิร์คช้อปเชิงวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ ไปจนถึงการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น กล้าคิด กล้าพูดภาษาอังกฤษในคลาส และการใช้ชีวิต

ซึ่งทำให้ได้รูปแบบที่เรียนแล้วไม่เครียด สนุก เนื้อหาจัดเต็ม อีกทั้งน้องๆยังได้เพื่อนใหม่ที่จะช่วยกันเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อนที่ช่วยเหลือน้องๆ เพราะทุกค่ายต้องการให้น้องๆ สนิทกันและช่วยเหลือกัน

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร น้องๆสามารถถ่ายรูประหว่างเรียนเพื่อใช้ใส่พอร์ตยื่นเข้ามหาลัยได้

ระยะเวลาร่วมค่าย

9-24 มีนาคม 2024

กำหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการปิดรับสมัคร

ราคารวมทั้งหลักสูตร 185,000 บาท (รวมค่าเครื่องบิน ค่าประกันชีวิต ค่าที่พัก และค่าเดินทางโดยใช้บัตร EAZY Link มูลค่า 50 SGD)

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการไม่รวม Pocket Money สำหรับใช้จ่ายในประเทศสิงคโปร์

2. อาหารเช้า บุฟเฟ่ต์ที่ โรงแรมทุกเช้า

3. มี Staff จะดูแลทุกเช้ารับที่โรงแรม ดูแลจนส่งถึงโรงเรียน

4. Staff จะเช็คชื่อตอนเย็นที่โรงแรมทุกวัน

5. จะมีการสร้าง Line กลุ่มเพื่อรายงานตัวเมื่อเดินทางไปไหน

ชมบรรยากาศได้ที่

@innovationworldstudy