ROBOTIC CAMP

Tech academy and Robotic workshop day camp 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ 

1.เปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้าน Software Engineering เพื่อรับรู้แนวทางการเรียนและการทำงาน 

2.สร้างlogical thinking พื้นฐานด้านCoding ที่จะให้น้องๆก้าวไปอีกขั้นของการเรียนรู้

3. รู้จักการเขียนโปรแกรมที่มากขึ้น ปัจจุบันโปรแกรมมีภาษาเขียนอะไรบ้าง ให้น้องๆได้เรียนรู้เพิ่มเติม

4.น้องๆจะได้เรียนโดยตรงจากหลักสูตรของ IT CONSULTANT  คุณ ณัฐเดช ลัยวิรัตน์ ที่ผ่านประสบการณ์ Account executive หลายบริษัท อาทิเช่น บริษัท Orisma Technology Co., Ltd และมีประสบการณ์สอนเวิร์คชอปมากกว่า7 ปี 

5. ปูแนวทางการเป็นProgrammer อาชีพสายเทคโนโลยีที่โลกต้องการ 

6. เรียนรู้Technology ที่จะช่วยทำงานและใช้ชีวิตให้สะดวกยิ่งขึ้น

7.ผู้เรียนจะได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับสายเทคโนโนโลยีทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่างประเทศสิงค์โปร์

8.ได้รับใบประกาศนียบัตรและรูปถ่าย 

วันที่จัดโครงการ☀️

วันที่ 24 มีนาคม 2567

เวลา 10:00-16:00 น.

สถานที่ True space อโศก 

หมายเหตุ 

•ผู้เรียนใส่ชุดที่ขยับได้สะดวก 

•ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 2,250 บาท 

•รวมของว่าง