ค่ายเด็กวิทยาศาสตร์

ค่ายเด็กวิทยาศาสตร์

ค่ายเด็กวิทยาศาสตร์

วันที่จัดโครงการ 27 พฤศจิกายน 2022 เวลา 9.30-15.30น. สถานที่ Rhythm Of Arts Creative Space

วันที่

27 /11/2022 วันอาทิตย์

เวลากิจกรรม

9.30 – 15.30น.

Location 

ON-SITE

Date: