Workshop – ห้องนี้มีเพื่อนเศร้า

An Exclusive Emotional Workshop x โรแมนติกร้าย

เราเปิดห้อง White Studio ให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างทางความรู้สึก

เราให้คุณเข้ามาเก็บความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีให้กับตัวเอง

เราให้คุณได้มาระบายได้มาทิ้งความรู้สึกเศร้าและอึดอัดไปกับเรา

พื้นที่นี้ไม่มีการตัดสินกัน มีแต่เพื่อนมนุษย์ที่รับฟังกันอย่างเป็นธรรม

Date: