Study YourselfYourself

ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอะไร พี่อยากให้น้องๆสำรวจตัวเองก่อน ว่าเราอยากทำอะไร ชอบทำอะไร เพื่อที่เราจะได้พอรู้เส้นทางไว้วางแผนการเรียนให้ไปสู่เป้าหมาย การเรียนเยอะๆ ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าเราเลือกเรียนเยอะในสิ่งที่ เราจะใช้ จะทำให้การเรียนเหล่านั้นมีคุณค่ามากขึ้นมหาศาล และน้องๆก็จะสนุกกับการเรียนที่ได้เลือกเองอีกด้วย


ก่อนที่จะไปเลือกคอร์สเรียนใน Section ต่อไป ถ้าน้องๆคนไหนยังสับสนอยู่มาก ไม่รู้ว่าชอบอะไรกันแน่ เรามาเริ่มจากการสำรวจตัวเองว่าเรา เป็นคนอย่างไร ทำอะไรได้ดีกันดีกว่า

e

อ่านบทความ

BLOGS

e

ทำแบบฝึกหัด

PERSONALITY AND CAREER TEST